Advertise on Google

Google är en bred plattform med många möjligheter. Vi hjälper er att synas när potentiella kunder söker efter er produkt och bygger ert varumärke starkt genom annonsering via YouTube och Display.

Hur fungerar det?

Google erbjuder en bred portfölj av möjligheter till både stora och små verksamheter. Vi hjälper till att synas på Google Maps, effektivisera Google My Business och synas högst upp när användare söker efter just er produkt eller tjänst. Vi hjälper också företag att öka sin försäljning genom Google Shopping, ett måste för alla e-handlare. Utöver det bygger vi varumärken starka genom kostnadseffektiv synlighet på YouTube och Google Display. Google Display innefattar tusentals webbplatser och appar, bl a Aftonbladet/Dagens Nyheter men även lokalpress och andra webbplatser.

Hur vi arbetar - vårt erbjudande

V övervakar, optimerar och följer upp kampanjer, sökord, strategi, målgrupper och annonser på daglig basis. I regelbundna vecko- och månadsmöten uppdaterar vi er som kund om status på försäljning, varumärkeskännedom och andra viktiga målsättningar som vi gemensamt satt upp att arbeta mot.

Genom att bearbeta hela er kundresa skapar vi relevans och återkommande kunder samtidigt som vi löpande effektiviserar er investering.

 

Vi hjälper er med


👉🏼 Öka er försäljning (B2C)
👉🏼 Generera fler leads (B2B)
👉🏼 Etablera på nya marknader
👉🏼 Opinionsbildning
👉🏼  Etablera strategi som synkar med andra insatser (PPC/TV/Print/Radio) 👉🏼 Strategiskt bollblank

Alltid från oss


👉🏼 Vecko- och månadrapporter
👉🏼 Direktkontakt med projektledare och team av specialister
👉🏼 Regelbundna vecko- och månadsmöten för uppföljning och planering 
👉🏼 Engagerad partner som dagligen arbetar för er

Starka partnerskap skapar trygghet

Vi är kvalificerade som Google Partner.  Detta ger oss bland annat möjligheten till direkt och snabb support, insikter om nyheter och utbildning direkt från Google. Sammantaget ger detta våra kunder en trygghet i att vi som leverantör besitter den kompetens som man som kund ska förvänta sig.

Få en kostnadsfri analys av ditt företag

Kom i direkt kontakt med våra specialister – vi bjuder på en analys av er digitala närvaro

0 %
Använder Google i Sverige
+ 0
Sökningar - varje sekund
0 %
Har använt YouTube senaste året
0 %
Global marknadsandel
Är du redo att ta nästa steg?

We use cookies on our site to ensure the best possible experience. By continuing to use this website, you agree to the usage of cookies. Read more about how we use cookies.