Advertise on LinkedIn

Att nå nya affärskontakter via LinkedIn är optimalt. Här riktar vi budskap till specifika företag, användare med specifik arbetstitel eller utbildning för att generera leads och bygga upp kännedom.

Hur fungerar det?

LinkedIn är världens största yrkesnätverk. Plattformen används flitigt av företag och anställda i alla positioner och erbjuder oss att rikta kommunikation mot bland annat specifika arbetstitlar (exempelvis VD, HR-chef, ekonomiansvarig mfl) vilket skapar stor relevans för både dig som annonsör och användare. Här har vi möjligheten att effektivt generera leads till er säljorganisation, bygga kännedom inför en produktlansering och etablera varumärkesstyrka genom riktade PR-budskap.

Hur vi arbetar - vårt erbjudande

V övervakar, optimerar och följer upp kampanjer, strategi, målgrupper och annonser på daglig basis. I regelbundna vecko- och månadsmöten uppdaterar vi er som kund om status på försäljning, varumärkeskännedom och andra viktiga målsättningar som vi gemensamt satt upp att arbeta mot.

Genom att bearbeta hela er kundresa skapar vi relevans och återkommande kunder samtidigt som vi löpande effektiviserar er investering.

 

Vi hjälper er med


👉🏼 Öka er försäljning (B2C)
👉🏼 Generera fler leads (B2B)
👉🏼 Etablera på nya marknader
👉🏼 Opinionsbildning
👉🏼  Etablera strategi som synkar med andra insatser (PPC/TV/Print/Radio) 👉🏼 Strategiskt bollblank

Alltid från oss


👉🏼 Vecko- och månadrapporter
👉🏼 Direktkontakt med projektledare och team av specialister
👉🏼 Regelbundna vecko- och månadsmöten för uppföljning och planering 
👉🏼 Engagerad partner som dagligen arbetar för er

Få en kostnadsfri analys av ditt företag

Kom i direkt kontakt med våra specialister – vi bjuder på en analys av er digitala närvaro

+ 0 %
Tjänstemän använder LinkedIn
+ 0 m
Användare i Sverige
0
Nya svenska profiler varje dag
0 %
Önskar ta kontakt med ett företag
Är du redo att ta nästa steg?

We use cookies on our site to ensure the best possible experience. By continuing to use this website, you agree to the usage of cookies. Read more about how we use cookies.