Advertise on Pinterest

Pinterest är en inspirationsplattform där framförallt inredning, mode och mat får stort utrymme. Det är en effektiv kanal för att kostnadseffektivt nå en köpstark målgrupp.

Hur fungerar det?

Att synas på Pinterest är något som du absolut bör överväga om du har en produkt som riktar sig till målgruppen kvinnor i ålder 25-54. Denna köpstarka målgrupp dominerar Pinterest och är samtidigt, jämfört mot Meta, billigare att nå. Användarna kan vi nå genom att bland annat köpa sökord, Shopping-annonser men också via konverterings- och trafikkampanjer. Antalet användare är färre än Instagram, men i och med att konkurrensen att annonsera på plattformen – likt TikTok – fortsatt är låg finns det en stor möjlighet att nå ut till rätt användare till en billigare kostnad.

Hur vi arbetar - vårt erbjudande

V övervakar, optimerar och följer upp kampanjer, strategi, målgrupper och annonser på daglig basis. I regelbundna vecko- och månadsmöten uppdaterar vi er som kund om status på försäljning, varumärkeskännedom och andra viktiga målsättningar som vi gemensamt satt upp att arbeta mot.

Genom att bearbeta hela er kundresa skapar vi relevans och återkommande kunder samtidigt som vi löpande effektiviserar er investering.

Vi hjälper er med


👉🏼 Öka er försäljning (B2C)
👉🏼 Generera fler leads (B2B)
👉🏼 Etablera på nya marknader
👉🏼 Opinionsbildning
👉🏼  Etablera strategi som synkar med andra insatser (PPC/TV/Print/Radio) 👉🏼 Strategiskt bollblank

Alltid från oss


👉🏼 Vecko- och månadrapporter
👉🏼 Direktkontakt med projektledare och team av specialister
👉🏼 Regelbundna vecko- och månadsmöten för uppföljning och planering 
👉🏼 Engagerad partner som dagligen arbetar för er

Få en kostnadsfri analys av ditt företag

Kom i direkt kontakt med våra specialister – vi bjuder på en analys av er digitala närvaro

0 m
Användare per månad
0 %
Andel kvinnor i SE som använder Pinterest
+ 0 bn
Sparade pins totalt
f 0 +
Starkast växande målgrupp
Är du redo att ta nästa steg?

We use cookies on our site to ensure the best possible experience. By continuing to use this website, you agree to the usage of cookies. Read more about how we use cookies.