Advertise on TikTok

TikTok är just nu den snabbast växande plattformen globalt. Användandet i Sverige och Norden ökar kraftigt och den starkast växande målgruppen är just nu 25-34.

Hur fungerar det?

TikTok erbjuder en sofistikerad lösning för annonsering där vi – genom snabbt rörligt material – arbetar med målsättning om att öka försäljning av produkt, driva trafik till hemsida/app och etablera varumärkeskännedom. Plattformen är överlägset den sociala medie-plattform där det spenderas mest tid och användare engagerar sig i flödet. Antal annonsörer är fortfarande få då man behöver bli godkänd som annonsör, något som öppnar upp en stor möjlighet för företag att starta sin närvaro. Uppskattningsvis är plattformen 40% mer kostnadseffektiv jämfört med andra kanaler så som Facebook, Instagram och Google.

Hur vi arbetar - vårt erbjudande

V övervakar, optimerar och följer upp kampanjer, strategi, målgrupper och annonser på daglig basis. I regelbundna vecko- och månadsmöten uppdaterar vi er som kund om status på försäljning, varumärkeskännedom och andra viktiga målsättningar som vi gemensamt satt upp att arbeta mot.

Genom att bearbeta hela er kundresa skapar vi relevans och återkommande kunder samtidigt som vi löpande effektiviserar er investering.

 

Vi hjälper er med


👉🏼 Öka er försäljning (B2C)
👉🏼 Generera fler leads (B2B)
👉🏼 Etablera på nya marknader
👉🏼 Opinionsbildning
👉🏼  Etablera strategi som synkar med andra insatser (PPC/TV/Print/Radio) 👉🏼 Strategiskt bollblank

Alltid från oss


👉🏼 Vecko- och månadrapporter
👉🏼 Direktkontakt med projektledare och team av specialister
👉🏼 Regelbundna vecko- och månadsmöten för uppföljning och planering 
👉🏼 Engagerad partner som dagligen arbetar för er

Starka partnerskap skapar trygghet

Vi är kvalificerade som TikTok Business Partner

TikTok-Marketing-partner-social-zenseDetta ger oss bland annat möjligheten till direkt och snabb support, insikter om nyheter och utbildning direkt från TikTok.  

Sammantaget ger detta våra kunder en trygghet i att vi som leverantör besitter den kompetens som man som kund ska förvänta sig.

Få en kostnadsfri analys av ditt företag

Kom i direkt kontakt med våra specialister – vi bjuder på en analys av er digitala närvaro

0 %
Av högstadieelever använder TikTok
0 +
Starkast växande åldersgruppen
+ 0 MAU
På svenska markanden (2021)
0 min
Genomsnittlig användningstid/session (2x mer än Pinterest på plats 2)
Är du redo att ta nästa steg?

We use cookies on our site to ensure the best possible experience. By continuing to use this website, you agree to the usage of cookies. Read more about how we use cookies.