Advertise on Twitter

Twitter, en plattform som används likt en mikroblogg där vi når användare som följer specifika konton, hashtaggar eller ämnen. Med andra ord, det är ett effektivt sätt att nå ut till rätt målgrupp.

Hur fungerar det?

Konkurrensen att köpa annonser på Twitter är betydligt mindre än andra stora plattformar, så som Facebook och Google. Möjligheten att nå ut till rätt typ av användare är också stor samtidigt som annonserna har ett mer organiskt utseende jämfört med andra plattformar. Möjligheten att starta och marknadsföra en så kallad ‘trend’ gör det effektivt att etablera en stark organisk spridning om ett specifikt ämne, företag eller frågeställning.

Hur vi arbetar - vårt erbjudande

V övervakar, optimerar och följer upp kampanjer, strategi, målgrupper och annonser på daglig basis. I regelbundna vecko- och månadsmöten uppdaterar vi er som kund om status på försäljning, varumärkeskännedom och andra viktiga målsättningar som vi gemensamt satt upp att arbeta mot.

Genom att bearbeta hela er kundresa skapar vi relevans och återkommande kunder samtidigt som vi löpande effektiviserar er investering.

 

Vi hjälper er med


👉🏼 Öka er försäljning (B2C)
👉🏼 Generera fler leads (B2B)
👉🏼 Etablera på nya marknader
👉🏼 Opinionsbildning
👉🏼  Etablera strategi som synkar med andra insatser (PPC/TV/Print/Radio) 👉🏼 Strategiskt bollblank

Alltid från oss


👉🏼 Vecko- och månadrapporter
👉🏼 Direktkontakt med projektledare och team av specialister
👉🏼 Regelbundna vecko- och månadsmöten för uppföljning och planering 
👉🏼 Engagerad partner som dagligen arbetar för er

Få en kostnadsfri analys av ditt företag

Kom i direkt kontakt med våra specialister – vi bjuder på en analys av er digitala närvaro

0 bn
Registrerade konton
+ 0 m
Nya Tweets - dagligen
0 %
Av världens ledare är på Twitter
0 %
Av B2B-företag finns på Twitter
Är du redo att ta nästa steg?

We use cookies on our site to ensure the best possible experience. By continuing to use this website, you agree to the usage of cookies. Read more about how we use cookies.